Θέση Εργασίας Ιατρού Καρδιολόγου σε Ιδιωτικό Ιατρείο στην Λεμεσό – Κύπρος

Δια της παρούσας ανακοίνωσης θα ήθελα να γνωστοποιήσω προς κάθε ενδιαφερόμενο Καρδιολόγο ο οποίος θα ήθελε να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά σε ιατρείο στην Λεμεσό (Κύπρος), όπως αποστείλει βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

 

Για την προκήρυξη: Προκήρυξη