Θέση Εργασίας Ιατρού Εντατικολόγου – Ιδιωτικό Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, Κύπρος

Θέση Εργασίας: Ιατρός Εντατικολόγος

Το Ιδιωτικό Νοσοκομείο Ευαγγελισμός αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και άρτια εξοπλισμένα Ιδιωτικά Νοσηλευτήρια στην Κύπρο. Βρίσκεται στο κέντρο της επαρχίας Πάφου και παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας. Στα πλαίσια επέκτασης και ανάπτυξης, δέχεται αιτήσεις για την θέση Ιατρού Εντατικολόγου.

Απαιτούμενα Προσόντα:
· Κάτοχος Αναγνωρισμένου Πτυχίου Ιατρικής με Ειδικότητα σε ένα από τους ακόλουθους τομείς: Παθολογία, Καρδιολογία, Γενική Χειρουργική, Πνευμονολογία, Αναισθησιολογία.
· Κάτοχος πιστοποιητικού ειδικότητας στον τομέα της Εντατικολογίας.
· Εγγεγραμμένος/η στο Μητρώο Ιατρών Κύπρου.
· Κάτοχος Πιστοποιητικού ALS ή ισότιμου τίτλου.
· Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας στο γραπτό και στον προφορικό λόγο.
· Καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών.
· Απαιτούμενη εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών.

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο Email:[email protected]
για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε στο 26 848 013.