Θέση εργασίας Εντατικολόγου/Επειγοντολόγου, στη Γαλλία

Η Πολυκλινική του Bordeaux, αναζητά ιατρούς Εντατικολόγους/Επειγοντολόγους για την ενίσχυση του τμήματος επειγόντων. 

Προσφέρονται:  ελκυστικές αποδοχές & απαλλαγή από ενοίκιο και δαπάνες για το πρώτο έτος.

Περισσότερες πληροφορίες στο +33 185 090 956

Βιογραφικά στο e-mail IMEIDANIS@atrixinternational.com