Θέση Εργασίας Δερματολόγου στον Βόλο.

Το ιδιωτικό δερματολογικό – δερματοχειρουργικό κέντρο DermaClinic Βόλου
αναζητά ιατρό Δερματολόγο για σταθερή συνεργασία.

Απαραίτητα προσόντα:
 Πτυχίο Ιατρικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής με
αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών.
 Τίτλο Ειδικότητας Δερματολογίας.
 Εμπειρία σε δερματοχειρουργικές πράξεις θα ληφθεί σοβαρά υπόψη.
 Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ.
 Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Η Εταιρεία προσφέρει:
 Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών.
 Σύμβαση αορίστου χρόνου.
 Συνεχή εκπαίδευση στην παροχή ιατρικών συμβουλευτικών υπηρεσιών.
 Προοπτικές εξέλιξης.
 Επαγγελματική σταθερότητα και άριστες συνθήκες εργασίας σε πολύ φιλικό
περιβάλλον.
 Σύγχρονος εξοπλισμός.
 Άριστη γραμματειακή υποστήριξη – έμπειρο και σταθερό προσωπικό.
 Τεχνογνωσία 40 και πλέον ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι ιατροί μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα,
στο e-mail: [email protected] .

Για όλες τις υποψηφιότητες τηρείται απόλυτη εμπιστευτικότητα.
Στοιχεία επικοινωνίας:
e-mail:[email protected]
τηλ. 2421031000
Δ/νση: Αντωνοπούλου 114, Βόλος