Θέση εργασίας για ιατρό ειδικευμένο στη Χειρουργική Αγγείων, στη Γαλλία

Κορυφαίο ιδιωτικό ιατρικό κέντρο στην περιοχή του Λαβάλ αναζητά 1-2 ιατρούς ειδικευμένους στη χειρουργική αγγείων.

Προσόντα:

 • Ειδικότητα στη χειρουργική αγγείων.
 • Επαγγελματική δέσμευση στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών.
 • Άριστες επικοινωνιακές και συνεργατικές δεξιότητες.

Χαρακτηριστικά:

 • Κεντρικό ιατρικό κέντρο με εξειδίκευση στον τομέα της καρκινολογίας.
 • Πόλος αναφοράς για τη χειρουργική με εξειδικευμένες κατευθύνσεις όπως θωρακοαγγειακή και ουρολογία.
 • Σημαντικό κέντρο ακτινολογικών εξετάσεων και μοναδικό κέντρο ισοτοπικών εξετάσεων στον τομέα.

Εγκαταστάσεις:

 • Σύγχρονο χειρουργικό τμήμα με 5 αίθουσες καθαρισμού ISO7, 3 αίθουσες ISO5.
 • Ικανότητα προετοιμασίας αναισθησίας για επεμβάσεις με τοπική αναισθησία.
 • Αρτηριακή γραφή και σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό.

Προσφέρουμε:

 • Ευέλικτο ωράριο εργασίας και δυνατότητα εργασίας είτε ως πλήρους εργασίας είτε μερικής απασχόλησης.
 • Οικονομική και διοικητική υποστήριξη για την εγκατάσταση
 • Εκπληκτικό περιβάλλον ζωής και εργασίας στο Λαβάλ με ευκολίες για μετακίνηση.

Πληροφορίες & αποστολή βιογραφικών στο [[email protected]].