Θέση εργασίας βιοπαθολόγου στη Σαντορίνη

Από Διαγνωστικό Κέντρο στη Σαντορίνη, ζητείται Ιατρός Βιοπαθολόγος.

Περιγραφή Θέσης
•Διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία ασθενειών που οφείλονται σε μικροοργανισμούς
•Εργαστηριακή ανάλυση χημικής σύστασης μικροοργανισμών που προέρχονται από τις βιολογικές εκκρίσεις

Προφίλ Υποψηφίου
•Απόφοιτος/η Ιατρικής Σχολής (Ειδικότητα Μικροβιολογία-Βιοπαθολογία)
•Μεταπτυχιακές σπουδές (προαιρετικά)
•Αναγνώριση τίτλων σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ σε περίπτωση πτυχίου αλλοδαπή
•3ετη εμπειρία σε ανάλογη θέση σε ιδιωτικό ή δημόσιο μονάδα πρωτοβάθμιας φροντίδας
•Ολοκληρωμένες υποχρεώσεις με ειδικότητα στη Μικροβιολογία-Βιοπαθολογία
•Άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ και προγραμμάτων MS Office
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες
•Ομαδικό πνεύμα

Παροχές Εταιρείας
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•Διαμονή

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.