Θέση Ακτινοδιαγνώστη – Κλινική “ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ” Πύργου
Male doctor at the hospital with his team

Ζητείται ΙΑΤΡΟ-ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ  από την Κλινική “ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ” Πύργου. Προσφέρουμε θέση μόνιμης εργασίας με άριστες συνθήκες εργασίας και πολύ υψηλή αμοιβή.
Κανονικό ωράριο , χωρίς εφημερίες.

 

Τηλ. επικοινωνίας  6988050478 (όλες τις ώρες)
email:  [email protected]