Θέσεις Ιατρών χωρίς ειδικότητα – Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ, Λεμεσός – Κύπρος

Ζητούνται ιατροί χωρίς ειδικότητα για να εργασθούν στην Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ στην Λεμεσό – Κύπρο.

 

Για πληροφορίες ή διευκρινίσεις: Μαρία Κύρκου, Λειτουργός Προσλήψεων, Τηλ. 25 884758