Θέσεις Ιατρών για την Ενίσχυση του Γ.Ν.Χαλκίδας

Παρακαλούνται όσοι συνάδελφοι με ειδικότητα Παθολογίας, Πνευματολογίας-Φυματ/γίας, Ακτινοδιαγνωστικής επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ενίσχυση του Γ.Ν.Χαλκίδας λόγω αναγκών της επιδημίας του Covid-19, θα πρέπει να αποστείλουν άμεσα στο email του Συλλόγου [email protected] τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, τηλέφωνο και email).