Θέσεις εργασίας Παθολόγων στην Κύπρο

Από το Royal Artemis Private Hospital , ένα δυναμικό και σύγχρονο Ιδιωτικό Νοσοκομείο στην Πάφο (Κύπρος) με συμμετοχή στο Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ) της χώρας, ζητούνται ιατροί με ειδικότητα την Παθολογία. Οι ενδιαφερόμενοι Ιατροί Παθολόγοι θα στελεχώσουν το Τμήμα Παθολογίας του Νοσηλευτηρίου, παρέχοντας τις ιατρικές τους υπηρεσίες στις εγκαταστάσεις του Νοσηλευτηρίου. Οι θέσεις είναι πλήρους και μόνιμης απασχόλησης.

Απαιτούμενα Προσόντα
• Πτυχίο Ιατρικής και Αναγνωρισμένη Ειδικότητα Παθολογίας
• Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.

Προσφέρεται:
Ελκυστικό πακέτο απολαβών.
Μόνιμη απασχόληση και συμβόλαιο αορίστου διάρκειας.
Συμμετοχή σε πρόγραμμα συνεχούς εκπαίδευσης και μεγάλες προοπτικές ανέλιξης σε ένα δυναμικό νοσοκομειακό περιβάλλον.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν το Βιογραφικό Σημείωμα στην εξής ηλεκτρονική Διεύθυνση: careers@royalhospital.eu με θέμα “Ιατρός Παθολόγος ”.