Γ.Ν. Λακωνίας-Ν.Μ. Σπάρτης: Προκήρυξη θέσεων διαφόρων ειδικοτήτων με απόδειξη παροχής υπηρεσιών

Ζητούνται ιατροί των ειδικοτήτων Καρδιολογίας, Ακτινοδιαγνωστικής, Παθολογίας και Γενικής Ιατρικής για τη Ν.Μ. Σπάρτης του Γ.Ν. Λακωνίας.

Υποβολή αιτήσεων: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση αυτοπροσώπως στο Νοσοκομείο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, ή μέσω e-mail στο
1. [email protected]
2. [email protected]

Χρονική περίοδος υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 1/12/2023 έως και Δευτέρα 11/12/2023

Δείτε παρακάτω την προκήρυξη: