Θέσεις εργασίας ιατρών στη Ρόδο
Ζητείται ιατρός για να εργαστεί -μαζί με Γενικό Ιατρό- σε πρότυπο ιατρείο Γενικής Ιατρικής στη Ρόδο για τη σεζόν Ιούλιος- Σεπτέμβριος (για παροχή πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας σε ντόπιους, εργαζόμενους και τουρίστες).
Απαραίτητα προσόντα:
  • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
  •  Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
  • Δίπλωμα οδήγησης
  • Εργασιακή εμπειρία (αγροτικό ή κομμάτι κάποιας ειδικότητας)
  • Καλό επίπεδο γνώσεων και επικοινωνίας
Παρέχονται:
  • Πρόσληψη με μισθό
  • Πλήρης ασφάλιση
  • Πολύ καλές συνθήκες διαμονής και εργασίας (από οικονομικής και επιστημονικής άποψης)
  • εκπαιδευτικές ευκαιρίες.
Επικοινωνία: Τηλ. 6983485018 email: [email protected]