Θέσεις εργασίας ιατρών στην Κύπρο

Το Ιατρικό κέντρο ο ‘Απόστολος Λουκάς’ στην Λευκωσία, ζητά για  άμεση πρόσληψη γιατρούς  άνευ ειδικότητας (junior doctor) εγγεγραμμένους στον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο.

Αποστολή βιογραφικών στα e-mails: