Θέσεις εργασίας Ιατρών στην Κέρκυρα
Ιατρική εταιρεία με έδρα την κεντρική Κέρκυρα, προσφέρει μόνιμη θέση εργασίας στις παρακάτω ειδικότητες.
  • Γενικό ιατρό
  • Παθολόγο
  • Γενικό Χειρουργό
  • & ιατρούς άνευ ειδικότητας για τη σεζόν 2024.
Απαραίτητα Προσόντα: 
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας, επιθυμητή η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
 • Γνώσεις χειρισμού Η/Υ
 • Απαραίτητη προϋπηρεσία σε τμήμα επειγόντων – Εκπλήρωση αγροτικής θητείας
 • Μεταφορικό μέσο – δίπλωμα οδήγησης
 • Επαγγελματική συμπεριφορά
 • Υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα
 Παροχές :
 • Ανταγωνιστικές υψηλές αποδοχές
 • Φιλικό περιβάλλον εργασίας
 • Διαμονή
 • Bonus
 Αποστολή Βιογραφικών στο email : [email protected]