Θέσεις εργασίας ιατρών, στην Ηλεία «Ιαματική Πηγή Καϊάφα»

Από το Ιατρείο της Μονάδας Ιαματικής Θεραπείας «Ιαματική Πηγή Καϊάφα» της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε., που εδρεύει στα Λουτρά Καϊάφα του Δήμου Ζαχάρως, ζητούνται 2 ιατροί, με ή χωρίς ειδικότητα, για τη Λουτρική Περίοδο 2024.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο Ιατρικής (με ειδικότητα: Παθολόγου ή Ρευματολόγου ή Γενικής Ιατρικής κλπ., ή χωρίς ειδικότητα)
  • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
  • Βεβαίωση Εγγραφής στον Οικείο Ιατρικό Σύλλογο

Πληροφορίες: κ. Δημήτριο Κάνιστρα 26250 31709 & 26250 31710