Θέσεις Εργασίας Ιατρών στην Γερμανία – Alvar Recruitment
Detail of a nurse uniform on a blue blurred background

Θέσεις εργασίας ιατρών σε διάφορες περιοχές της Γερμανίας.

Παρέχονται πολύ ικανοποιητικές αμοιβές ανάλογα την ειδικότητα και υποστήριξη για την μετεγκατάσταση από την Ελλάδα. Η υποστήριξη προσφέρει εύρεση στέγης, υποστηρικτικό συνεργάτη για την βοήθεια διεκπεραίωσης διάφορων διαδικασιών εγκατάστασης και εκπαίδευση για την εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας.

Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι η καλή γνώση αγγλικών και η γνώση γερμανικών θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.

Στείλτε τα βιογραφικά σας στα αγγλικά, ζητώντας περισσότερες πληροφορίες για την θέση στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] με αναφορά των κωδικό αγγελίας που σας ενδιαφέρει:

Α21: Ζητείται για νοσοκομείο στην Κάτω Σαξονία ειδικός Πνευμονολόγος.
Α20: Ζητείται για νοσοκομείο στην Κάτω Σαξονία ειδικός Γυναικολόγος.
Α19: Ζητείται για νοσοκομείο στην Κάτω Σαξονία ειδικός Αναισθησιολόγος.
Α18: Ζητείται για νοσοκομείο στην Κάτω Σαξονία ειδικός Γαστρεντερολόγος.
A15 – A17: Ζητούνται 3 ιατροί με ειδικότητα Ακτινολόγων για ακτινολογικές κλινικές νοσοκομείων.
A13: Ζητείται Ειδικός αρχίατρος Ογκολόγος με 8 χρόνια ιατρική προϋπηρεσία.
A12: Ζητείται παιδίατρος για θέση αρχιάτρου σε Νοσοκομείο παίδων.
A11: Ζητείται παιδίατρος για θέση βοηθού διευθυντή σε Νοσοκομείο παίδων. Προοπτική περαιτέρω εκπαίδευσης.
A10: Ζητείται αρχίατρος για κέντρο πρώτων βοηθειών. Κατάρτιση σε μια από τις παρακάτω ειδικότητες:
1.Παθολόγος
2.Καρδιολόγος
3.Χειρουργός
4.Αναισθησιολόγος
5.Νευρολόγος
6.Παιδίατρος κτλ
A9: Ζητείται ιατρός για εκπαίδευση στην ειδικότητα της χειρουργικής σπλάχνων. Είναι επίσης δυνατή και η ειδίκευση στην γενική ιατρική.
A8: Ζητείται αγγειοχειρουργός. Ωράρια ευέλικτα και φιλικά για εναρμόνιση επάγγελμα με οικογενειακή ζωή, υψηλές αμοιβές και πρόσθετη ασφάλεια σύνταξης.
A7: Ζητείται ορθοπεδικός. Συνεχείς χρηματοδοτούμενες εκπαιδεύσεις εντός και εκτός χώρου εργασίας, δυνατότητα προαγωγής, υψηλές αμοιβές και πρόσθετη ασφάλεια σύνταξης.