Θέσεις Εργασίας Ιατρών – Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Κύπρου (ΟΚΥπΥ)

Προκήρυξη  6 κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών διαφόρων ειδικοτήτων από τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Κύπρου (ΟΚΥπΥ):

1. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ (3 θέσεις για τη Διεύθυνση των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας)
2. ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ (1 θέση για το Γ.Ν Αμμοχώστου)
3. ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ (με ειδικό ενδιαφέρον στη λαπαροσκοπική) (1 θέση για το Γ.Ν. Λευκωσίας)
4. ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (1 θέση για το Γ.Ν Πάφου)

 

Για την προκήρυξη: Προκήρυξη