Θέσεις εργασίας Ιατρών με ή άνευ ειδικότητας στον Αγ. Νικόλαο Κρήτης

Από το Ιατρικό Κέντρο Ελούντας (Αγ.Νικόλαος Κρήτης) ζητούνται Ιατροί με ή άνευ ειδικότητας για την περίοδο Μάρτιο-Δεκέμβριο του 2024 (ή μόνιμη συνεργασία, άμεση πρόσληψη συμβολαίου).

Απαραίτητα προσόντα:
Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (επιπλέον προσόν θα θεωρηθεί η γνώση και άλλων ξένων γλωσσών).

Προσφέρονται:
Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών (2.500 – 3.000ευρώ +plus).
Διαμονή και διατροφή.

Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη Φωτογραφία στο e-mail : dreloundaperidis@gmail.com