Θέσεις εργασίας Ιατρών με ή άνευ ειδικότητας, Αγ. Νικόλαος Κρήτης

Πρόσληψη ιατρών με ή άνευ ειδικότητας από το ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΣΙΣΙΟΥ (Αγιος Νικόλαος Κρήτης) για την περίοδο Μάρτιος-Δεκέμβριος του 2024 (ή μόνιμη συνεργασία) άμεση πρόσληψη συμβολαίου.

Απαραίτητα προσόντα:
Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (επιπλέον προσόν θα θεωρηθεί η γνώση και άλλων ξένων γλωσσών).

Προσφέρονται:
Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών (2.500 – 3.000 ευρώ+).
Διαμονή και διατροφή.

Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: [email protected]
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6986597744