Θέσεις Εργασίας Ιατρών – Δανία

Η Medicolink έχει ανοικτές θέσεις εργασίας, σε διάφορα πεδία σε πολλά νοσοκομεία.

Ειδικότητες
• Ψυχιατρική
• Χειρουργική
• Ακτινολογία
• Γαστρεντολογία
• Γενική Οδοντιατρική
• Νεφρολογία

Για την πλήρη λίστα παρακαλώ όπως επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://medicolink.com/jobs/.
Αγγλική γλώσσα είναι το μόνο προαπαιτούμενο.
Πληροφορίες στο ακόλουθο έμαιλ: [email protected]
ή τηλεφωνικά στο +36 20 533 6496.