Θέσεις εργασίας ιατρικού προσωπικού στην Κέρκυρα

Μονάδα παροχής Ιατρικών υπηρεσιών με έδρα την κεντρική Κέρκυρα  αναζητά Νοσηλευτές/Νοσηλεύτριες.

Καθήκοντα

 • Παροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών
 • Απαραίτητη η εμπειρία στα επείγοντα
 • Άριστη γνώση των νοσηλευτικών αρχών
 • Χορήγηση φαρμάκων βάση ιατρικών οδηγιών

Επιθυμητό προφίλ

 • Τίτλος σπουδών Νοσηλευτικής, ΑΤΕΙ ή 2ετούς
 • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας (οποιαδήποτε άλλη γλώσσα επιθυμητή).
 • Καλή γνώση υπολογιστή (word, excel, email)
 • Ανεπτυγμένες δεξιότητες επικοινωνίας και διαπροσωπικών σχέσεων
 • Ικανότητα να παραμένει ψύχραιμος και αποτελεσματικός,  κάτω από συνθήκες πίεσης
 • Πνεύμα συνεργασίας, ομαδικότητας Ευγένεια και εχεμύθεια.

Προσφέρεται

 • Ικανοποιητικό Πακέτων Αποδοχών και Ασφάλιση
 • Τόπος εργασίας:  Ύψος – Παλαιοκαστρίτσα
 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Σταθερότητα εργασιακής σχέσης
 • Πλήρης απασχόληση

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα αναγράφοντας τον τίτλο της θέσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση.

Email: [email protected]