Θέσεις Εργασίας για Ιατρό Ακτινολόγο και Μικροβιολόγο-Βιοπαθολόγο στην Ορεστιάδα

ΙΑΤΡΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ – ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ:
Ζητείται για εργασία σε μικροβιολογικό εργαστήριο στην Ορεστιάδα, υποκατάστημα της “Δημόκριτος ΑΕ”.
Άμεση πρόσληψη μετά από αξιολόγηση.
Υπεύθυνος : Νίκος Πανταζής
6947839391, 2552023300 και [email protected].

ΙΑΤΡΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ:
Ζητείται για εργασία σε ακτινοδιαγνωστικό εργαστήριο στην Ορεστιάδα, πρόσληψη μετά από αξιολόγηση.
Υπεύθυνος : Νίκος Πανταζής
6947839391, 2552023300 και [email protected].