Θέσεις εργασίας Ακτινολόγων στην Κύπρο

Το Mediterranean Hospital of Cyprus, ένα πλήρως τεχνολογικά εξοπλισμένο και ολοκληρωμένο τριτοβάθμιο Νοσοκομείο στη Λεμεσό αναζητά Ιατρούς Ακτινολόγους για πλήρη και μόνιμη
απασχόληση.

Τα καθήκοντα της θέσης θα αφορούν την διεκπεραίωση όλων των τύπων ακτινοδιαγνωστικών εξετάσεων κλασσικής Ακτινολογίας (Ακτινογραφίες, αξονικές τομογραφίες, υπέρηχο) και την γνωμάτευση Μαγνητικών Τομογραφιών.

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Κάτοχος πιστοποιητικού ειδικότητας στην Ακτινολογία σύμφωνα με τον περί Εγγραφής Ιατρών Νόμο
  • Δυνατότητα διεκπεραίωσης όλων των τύπων ακτινοδιαγνωστικών εξετάσεων κλασσικής Ακτινολογίας (Ακτινογραφίες, αξονικές τομογραφίες, υπέρηχο)
  • Δυνατότητα γνωματεύσεων Μαγνητικών Τομογραφιών θα αξιολογηθεί ως επιπρόσθετο προσόν
  • Δυνατότητα απασχόλησης σε Νοσοκομειακό περιβάλλον και συμμετοχή στο Σύστημα Εφημερίων του Τμήματος
  • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.

Παρέχεται ελκυστικό πακέτο απολαβών, συμβόλαιο πλήρους απασχόλησης επ’ αορίστου χρόνου, προοπτικές ανέλιξης και συνεχής εκπαίδευση.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]