Θέσεις Ακτινοθεραπευτών Ογκολόγων στην Κύπρο

Το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Ακτινοθεραπευτών Ογκολόγων

Μπορείτε να βρείτε το πλήρες κείμενο της θέσης στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://bit.ly/3rJygmn

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πρόσθετες πληροφορίες από:

· Δρ Δημήτρη Ανδρεόπουλο (Διευθυντή Κλινικής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας) Αρ. τηλ: +35722847416, email: [email protected]

· Κύριο Πάνο Εργατούδη (Γενικό Διευθυντή) Αρ. τηλ: +35722847302, email: [email protected]

Οι αιτήσεις δήλωσης ενδιαφέροντος μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω του ακόλουθου συνδέσμου https://www.bococ.org.cy/el/node/477

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 14 Φεβρουαρίου 2022