Ζητούνται: Παθολόγος, Γενικός Ιατρός, Ωρλ και Πνευμονολόγος – Εξ.Υ.Π.Π. Biosafety AE

Η εταιρία μας Εξ.Υ.Π.Π. Biosafety AE, αναζητά συνεργασία με Ιατρό ειδικότητας Παθολόγου- Γενικού- ΩΡΛ– Πνευμονολόγου, για 4ωρη πρωινή απασχόληση σε πενθήμερη βάση για Δημόσιο Οργανισμό.

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος και πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω:
τηλ. 2109220324 εσωτ. 401
κα. Λαλιώτη Βούλα

 

Για την προκήρυξη: Προκήρυξη