Ζητούνται Ιατροί Νεφρολόγοι στην Κύπρο

Το Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο Λεμεσού στην Κύπρο, στα πλαίσια ανάπτυξης και επέκτασής του, δημιουργεί νεφρολογικό τμήμα με αιμοκάθαρση. Το νεοσύστατο νεφρολογικό τμήμα προσφέρει θέσεις εργασίας σε Ιατρούς Νεφρολόγους.

Περισσότερες Πληροφορίες