Ζητούνται Ιατροί με ειδικότητα Παθολογίας, Γενικής Ιατρικής, Ορθοπαιδικής, Γεν. Χειρουργικής, Ω.Ρ.Λ ή άνευ ειδικότητας στη Ζάκυνθο

Από την ιατρική εταιρία  «ΓΑΛΗΝΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» με έδρα στην Ζάκυνθο ζητούνται Ιατροί με ειδικότητα (Παθολογία, Γενική Ιατρική, Ορθοπαιδική, Γεν. Χειρουργική, Ω.Ρ.Λ. κ.α.) ή άνευ ειδικότητας για μόνιμη απασχόληση ή/και για την περίοδο Μάιο-Οκτώβριο του 2022.

Παροχές: Υψηλές αποδοχές και διαμονή.

Άριστες συνθήκες εργασίας σε σύγχρονο και επαγγελματικό περιβάλλον με ομαδικό πνεύμα συνεργασίας.

Αποστολή βιογραφικών: [email protected]

Πληροφορίες στο τηλ.: 26950 48000, Ιωάν. Πλαρινός,  καθημερινά & ώρες 09:00 -17:00.