Ζητούνται Ιατροί Ακτινολόγοι – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ, Λεμεσός – Κύπρος
Professional medical team posing, doctor's lab coat and stethoscope close up, selective focus

Η Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ Ιδιωτικό Νοσοκομείο επιθυμεί να προσλάβει ειδικούς Ακτινολόγους με εξειδίκευση στη Συμβατική Ακτινολογία και Υπερήχους. Επιπρόσθετα, η γνώση Μαστού θεωρείτε προτέρημα. Καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας απαραίτητη. Παρέχεται ελκυστικό πακέτο αμοιβής.

Βιογραφικό σημείωμα και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο [email protected] αναγράφοντας στο θέμα “DXRA-01”

 

 

Για την Ανακοίνωση: Ανακοίνωση