Ζητούνται Iατροί Ακτινολόγοι και Ουρολόγοι για το Nοσοκομείο Ευαγγελισμός

Το νοσοκομείο Ευαγγελισμός αναζητεί ιατρούς για τις θέσεις ακτινολόγων και ουρολόγων.

Για τη θέση εργασίας ακτινολόγου: Ακτινολόγοις

Για τη θέση εργασίας ουρολόγου: Ουρολόγος