Ζητούνται Ιατροί Ακτινολόγοι / Ακτινοδιαγνώστες από το Διαγνωστικό Κέντρο Alpha Evresis

Ζητούνται Ιατροί Ακτινολόγοι/Ακτινοδιαγνώστες από το Διαγνωστικό Κέντρο Alpha Evresis.

Απαραίτητα προσόντα:
– Πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής με
αναγνώριση ειδικότητας
– Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στη διάγνωση μαγνητικών ή/και αξονικών
τομογραφιών.
– Άριστη γνώση ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
-Απαιτείται εγγραφή στον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο και στον Οργανισμό
Ασφάλισης Υγείας στην Κύπρο

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: [email protected] και του είδους εργασίας (FT ή PT) που σας ενδιαφέρει.
Για περισσότερες πληροφορίες ή τυχόν διευκρινίσεις παρακαλούμε όπως καλέσετε στο +35722861030.

Για την Προκήρυξη: Προκήρυξη