Ζητούνται Ιατροί Ακτινολόγοι/Ακτινοδιαγνώστες από το Διαγνωστικό Alpha Evresis μέλος του Ομίλου Εταιριών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ.

Ζητούνται Ιατροί Ακτινολόγοι/Ακτινοδιαγνώστες από το Διαγνωστικό Alpha Evresis μέλος του Ομίλου Εταιριών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ στην Κύπρο.

 

Απαραίτητα προσόντα
• Πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής με αναγνώριση ειδικότητας

• Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στη διάγνωση μαγνητικών ή/και αξονικών τομογραφιών.• Άριστη γνώση ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
• Απαιτείται εγγραφή στον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο και στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας στην Κύπρο

Προσφέρονται:
• Ελκυστικό πακέτο αμοιβών & παροχών που περιλαμβάνει:
o Ετήσιες απολαβές: €100.000€+ αναλόγως εμπειρίας και προσόντων(Full – time position)
o Ασφάλεια επαγγελματικής ευθύνης (Medical Malpractice)
o Πρόσθετες παροχές για υπηρεσίες ΠΦΥ, Β’ βάθμιας και οδοντιατρικές από τις μονάδες του ομίλου Βιοιατρική
• Φορολογική έκπτωση για 10 έτη για το 50% των ετήσιων απολαβών (ισχύει για φορολογικούς κάτοικους εξωτερικού)
• Συνεχής εκπαίδευση και δυνατότητες γρήγορης επαγγελματικής εξέλιξης
• Παροχή βοήθειας για την μετεγκατάσταση και εγγραφή ως ιατρός στις αρμόδιες κυπριακές αρχές
• Ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον εργασίας

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: [email protected]
Για περισσότερες πληροφορίες ή τυχόν διευκρινίσεις παρακαλούμε όπως καλέσετε στο +35722861030