Ζητούνται Ιατροί Ακτινοδιαγνώστες & Μικροβιολόγοι – Διαγνωστικό Κέντρο στην Αθήνα

Ο όμιλος ΒΙΟΤΥΠΟΣ παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε ιατρό που επιθυμεί να συμμετέχει σε καινοτόμα ερευνητικά προγράμματα της εταιρίας. Τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών ανακοινώνονται από τους ιατρούς σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια.

Επίσης η εταιρία είναι στο πλευρό κάθε ιατρού για περαιτέρω οικονομική, επαγγελματική και επιστημονική εξέλιξη. Η κύρια προσπάθεια των ιατρών του ομίλου ΒΙΟΤΥΠΟΣ είναι η μέγιστη ιατρική
προσφορά σε κάθε ασθενή.

Δείτε τις 2 αγγελίες αναλυτικά εδώ:

Αγγελία Ακτινοδιαγνώστες: Ακτινοδιαγνώστες
Αγγελία Μικροβιολόγοι: Μικροβιολόγοι