Ζητούνται Eιδικοί Ιατροί – Κοινωνικός Συνεταιρισμός Αλληλεγγύης Alba, Ιταλία

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Αλληλεγγύης Alba με έδρα την Ιταλία προσφέρει θέσεις εργασίας για:

  • 6 ιατρούς Αναισθησιολόγους
  • 3 ιατρούς Γυναικολόγους
  • 2 ιατρούς Νευρολόγους
  • 1 ιατρό ΝεύροΑκτινολόγο

– Απαραίτητο προσόν: Πτυχίο Ιατρικής και Τίτλος Ειδικότητας

– Ακαθάριστος ετήσιος μισθός (13 μήνες): 50.000,00 ευρώ ακαθάριστο ετησίως

– Διάρκεια σύμβασης: αορίστου χρόνου, υπαλλήλου ή ελεύθερου επαγγελματία

– 30 ημέρες άδειας ανά έτος απασχόλησης

– Αποζημίωση λήξης απασχόλησης

– Δωρεάν αναγνώριση τίτλου σπουδών από το ιταλικό υπουργείο

– Αποζημίωση της υποχρεωτικής ασφάλισης για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος

– Δωρεάν ιταλικά μαθήματα: 30 ώρες online πριν από την άφιξη στην Ιταλία με τελική εξέταση

– 60 ώρες online μετά την άφιξη στην Ιταλία με εξετάσεις επιπέδου B2

– Διαμονή: δωρεάν για τους δύο πρώτους μήνες (από τον τρίτο μήνα με χρέωση του ιατρού)

– Οικονομικά οφέλη για την επίτευξη των στόχων παρουσίας

 

Αποστολή βιογραφικών στη διεύθυνση: greece@ue.coopalba.it