Ζητούνται Γενικοί Ιατροί ή άνευ ειδικότητας ή οποιασδήποτε άλλης ειδικότητας
Η ιδιωτική ιατρική εταιρεία MALVASIA HEALTH CARE με έδρα την ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ, επιθυμεί να προσλάβει άμεσα ιατρούς (Γενικής ιατρικής, άνευ ειδικότητας, ή οποιασδήποτε άλλης ειδικότητας) για πλήρη ή μερική απασχόληση. Παρέχονται διαμονή, ικανοποιητικές αποδοχές και δυνατότητα μόνιμης συνεργασίας.
Αποστολή βιογραφικών: info@malvasiahealthcare.gr
Τηλ.Πληροφοριών: 6934854140