Ζητούνται Απόφοιτοι για Μεταφραστική Συνεργασία
The concept of a program for translating in a smartphone from different languages.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Ζητούνται απόφοιτοι ΑΕΙ, Επιστήμων Υγείας, γνώστες Ευρωπαϊκών και άλλων γλωσσών, για εξωτερική μεταφραστική συνεργασία.
Βιογραφικά: [email protected]