Ζητείται ιατρός παθολόγος για τη Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης ΤΡΙΓΚΑΣ NEPHROS MON A.E.

Ζητείται ιατρός ειδικός παθολόγος για πλήρη απασχόληση στη Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης ΤΡΙΓΚΑΣ NEPHROS ΜΟΝ Α.Ε.
Μηνιαίες αποδοχές 2.000 € καθαρά, σε άριστο εργασιακό περιβάλλον.

 

Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης

ΤΡΙΓΚΑΣ NEPHROS ΜΟΝ ΑΕ

Κορίνθου 521 & Βορείου Ηπείρου

Πάτρα  Τ.Κ. 26222

Τ. +30 2610 322222

E. [email protected]

 

ΤΡΙΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Επιστημονικός Υπεύθυνος & Διευθύνων Σύμβουλος

Μ:+30 6975208777

E: [email protected]