Ζητείται  γενικός ιατρός από πολυϊατρείο στην Πάρο
Ζητείται από Ιδιωτικό Διαγνωστικό Πολϋιατρείο ”ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΕ”   στη Νάουσα της Πάρου οι παρακάτω ειδικότητες:
ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ: ΚΑΡΤΕΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ : 6974026060