Ζητείται Μικροβιολόγος – Εργαστήριο Μed Βιοδιάγνωση Κυψέλης, Αττική

Ζητείται μικροβιολόγος με απαραίτητη εμπειρία 2 ετών για να εργαστεί στο μικροβιολογικό εργαστήριο Μed Βιοδιάγνωση Κυψέλης Αττικής για εργασία όλο το χρόνο.
Πολύ καλό εργασιακό περιβάλλον

Επικοινωνία: Για βιογραφικά αποστείλετε στο [email protected]
Τηλέφωνο: 6973068781