Ζητείται Ιατρός

Από εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο της υγείας στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, ζητούνται Ιατροί άνευ ειδικότητας ή Γενικοί Ιατροί & Παθολόγοι για την περίοδο Ιούνιος – Οκτώβριος 2022, με προοπτική μόνιμης συνεργασίας.

Απαραίτητα προσόντα
 Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (η γνώση Γερμανικής ή/και Γαλλικής
γλώσσας θα θεωρηθεί προσόν),
 Εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ιατρών,
 Υπευθυνότητα, εργατικότητα, ακεραιότητα χαρακτήρα.

Προσφέρονται:
 Ιδιαίτερα υψηλές αποδοχές
 Φιλικό περιβάλλον εργασίας
 Άριστες εγκαταστάσεις

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να υποβάλουν βιογραφικό σημείωμα με πλήρη έκθεση της επαγγελματικής τους εμπειρίας στο e-mail: [email protected]. Για επιπλέον πληροφορίες μπορούν να καλέσουν στο τηλ.: 6958607748.