Ζητείται Ιατρός – Sivota Medical Care

Ζητείται ιατρός άνευ ειδικότητας ή σε αναμονή για ειδικότητα για την θερινή
περίοδο (1 Ιουνίου εώς 30 Σεπτεμβρίου 2019) για τον νομό Θεσπρωτίας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
-Πολύ καλή γνώση Αγγλικών.
-Πολύ καλή γνώση Η/Υ.
-Επαγγελματική εμπειρια.
-Επικοινωνιακές ικανότητες.
-Ομαδικό πνεύμα.
-Επαγγελματική συμπεριφορά και εμφάνιση.
-Προοπτική για μόνιμη συνεργασία.

ΠΑΡΕΧΟΝΤΑI:
-Yψηλός μισθός.
-Διαμονή.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ:
Mail: [email protected]
Tel: 6973053295

 

 

Για την προκήρυξη: Προκήρυξη