Ζητείται Ιατρός Πνευμονολόγος στη Κύπρο

 

Το Πνευμονολογικό Κέντρο Λευκωσίας, με ηγετική θέση στο χώρο της Πνευμονολογίας στην Κύπρο, στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης του επιθυμεί να εντάξει στο ιατρικό δυναμικό του κέντρου ένα ιατρό Πνευμονολόγο για πλήρη απασχόληση.

Απαραίτητα προσόντα:

Κατοχή Αναγνωρισμένου Πτυχίου Ιατρικής.
Εγγραφή στο Μητρώο Ιατρών Κύπρου.
Ετήσια Άδεια Ασκήσεως Ιατρικού Επαγγέλματος από τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο.
Κατοχή Πιστοποιητικού Ειδικότητας στην Πνευμονολογία σύμφωνα με τον περί Εγγραφής Ιατρών Νόμο.
Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στην Πνευμονολογία. Επιπρόσθετη εξειδίκευση / ειδικό ενδιαφέρον στην Καρδιοαναπνευστική Δοκιμασία Κοπώσεως, θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
Κατοχή Λευκού Ποινικού Μητρώου.
Άριστη γνώση ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.

Προσφέρονται:

Ελκυστικό πακέτο αμοιβών & παροχών αναλόγως εμπειρίας και προσόντων (Full – time position)
Ασφάλεια επαγγελματικής ευθύνης (Medical Malpractice).
Παροχή βοήθειας για την μετεγκατάσταση και εγγραφή ως ιατρός στις αρμόδιες κυπριακές αρχές.
Ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον εργασίας.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: [email protected]

Για περισσότερες πληροφορίες ή τυχόν διευκρινίσεις παρακαλούμε όπως καλέσετε στο +35722355188