Ζητείται Ιατρός Ειδικευμένος Παθολόγος, Κέντρο Αποκατάστασης Αποθεραπείας, Κύπρος

Κέντρο Αποκατάστασης Αποθεραπείας στην Κύπρο αναζητά για άμεση πρόσληψη: Ιατρό Ειδικευμένο Παθολόγο, για πλήρη απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο ιατρικής και τίτλος ειδικότητας (δυνατότητα αναγνώρισης και εγγραφής
στο Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου)
– Προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση θεωρείται πλεονέκτημα
– Άριστη γνώση αγγλικών στον γραπτό και προφορικό λόγο (γνώση επιπλέον
ξένων γλωσσών θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα)
– Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ και λογισμικού MS Office
– Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας στο πλαίσιο Διεπιστημονικής Ομάδας
Αποκατάστασης
– Οργάνωση, συνέπεια, υπευθυνότητα

 

Για την Προκήρυξη: Προκήρυξη