Ζητείται Ιατρός – ΒΙΟΑΝΑΛΥΣΙΣ, Κεφαλονιά

ΟΜΙΛΟΣ Ιατρικών Διαγνωστικών Εργαστηρίων ” ΒΙΟΑΝΑΛΥΣΙΣ ” στην Κεφαλονιά προσφέρει θέση εργασίας Ιατρού Βιοπαθολόγου.

Απαιτούμενα προσόντα:
Πτυχίο Ιατρικής Σχολής
Αδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος
Σχετικός Τίτλος Ειδικότητας
Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου
Εγγραφή στον Ιατρικό Σύλλογο
Προσωπικές δεξιότητες: ομαδικότητα, πνεύμα συνεργασίας, αξιοπιστία και υπευθυνότητα

Προσφέρονται:
Σύγχρονο και επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας πλήρως εξοπλισμένο με τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα
Ελκυστική αμοιβή αναλόγως προσόντων και εμπειρίας

email: [email protected]