Ζητείται Ιατρός Ακτινολόγος – HR Partners

HR Partners – Υπηρεσίες διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού

Διαγνωστικό εργαστήριο με έδρα την Δράμα αναζητεί Ιατρό-Ακτινολόγο

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] με την ένδειξη rad1dra.

 

Δείτε την Προκήρυξη εδώ: Προκήρυξη