Ζητείται Ιατρός Ακτινολόγος από την AIMIS HEALTHCARE GROUP

H AIMIS HEALTHCARE GROUP στην Κύπρο, μία σύγχρονη και πρωτοποριακή διαγνωστική κλινική, σχεδιασμένη να λειτουργεί βάσει διεθνών προτύπων,

αναζητά  Ιατρό – Ακτινολόγο για μόνιμη εργασία.

Απαραίτητα προσόντα

  • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
  • Εμπειρία σε εξετάσεις υπερήχων, μαστογραφίας, και ακτινογραφιών
  • Προσωπικές δεξιότητες: Ομαδικότητα, υπευθυνότητα, ακεραιότητα

Η AIMIS HEALTHCARE GROUP προσφέρει: 

  • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών
  • Σύγχρονο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον

Οι ενδιαφερόμενοι, όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους  σημείωμα στο e-mail: [email protected]

Περισσότερες πληροφορίες: www.aimis.com