Ζητείται Εσωτερικός Ιατρός από το Ιδιωτικό Νοσοκομείο Πολυκλινική Υγεία στην Κύπρο.

Το Ιδιωτικό Νοσοκομείο Πολυκλινική Υγεία είναι το μεγαλύτερο Ιδιωτικό Νοσοκομείο στην Κύπρο με περισσότερο από 450 άτομα στο ανθρώπινο δυναμικό του. Είναι ένας οργανισμός που αγωνίζεται για κορυφαία ποιότητα, επιστημονική και κλινική αριστεία, εμπλέκοντας προηγμένη τεχνολογία και επενδύοντας σε υποδομές για να εξασφαλίσει την καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών στους ασθενείς του.
Στα πλαίσια επέκτασης και συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών του, αναζητά Εσωτερικό Ιατρό για άμεση εργοδότηση.

 

Γενικά Καθήκοντα:
• Επιλαμβάνεται των όλων θεμάτων που αφορούν στην φροντίδα των ασθενών οι οποίοι επισκέπτονται το τμήμα Πρώτων Βοηθειών ή/ και νοσηλεύονται στο νοσοκομείο
• Συνεργάζεται με τους Συνεργάτες Ιατρούς σε θέματα προ-εγχειρητικής και μετεγχειρητικής φροντίδας, χορήγησης φαρμάκων, εκτίμησης και προγραμματισμού των απαιτήσεων της χορηγούμενης θεραπείας κ.τ.λ
• Εξυπηρετεί και συνεργάζεται με ασθενείς και Συνεργάτες Ιατρούς, και διαχειρίζεται τυχόν παράπονα/ προβλήματα που προκύπτουν
• Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα σχετικά με την θέση του/της ανατεθούν

 

Απαιτούμενα Προσόντα:
• Πτυχίο στην Ιατρική
• Ιατρική Ειδικότητα είναι απαραίτητη
• Εγγραφή στο Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου, αναγνώριση ειδικότητας από το Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου και Ετήσια άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος από τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο. Όσοι δεν έχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο, ή δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου, θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις για να εγγραφούν
• Εμπειρία 2-3 ετών σε παρόμοια θέση εργασίας
• Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας στον γραπτό και προφορικό λόγο
• Πολύ καλή γνώση/ χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών

 

Προσφέρονται:
• Ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως της εμπειρίας και των γνώσεων
• 13ος μισθός
• Ταμείο Προνοίας
• Προοπτικές ανέλιξης
• Πρόγραμμα ένταξης νέων εργοδοτουμένων
• Συνεχής Εκπαίδευση και Ανάπτυξη
• Φιλικό και ανθρωποκεντρικό περιβάλλον εργασίας

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] (αναγράφοντας τον κωδικό αναφοράς Εσωτερικός Ιατρός) ή να καλέσουν στα τηλέφωνα +357 25884758 ή +357 25884941 για περισσότερες πληροφορίες.