Ζητείται Γενικός Ιατρός στα Χανιά

Από το Πολυιατρείο Βιττωράκη στον Πλατανιά Χανίων, ζητείται Ιατρός για τους μήνες Απρίλιο-
Νοέμβριο, με προοπτική μόνιμης συνεργασίας.

Αρμοδιότητες: εξέταση ασθενών στο ιατρείο ή στο χώρο του ασθενούς, 7 εφημερίες ανά μήνα
(5 καθημερινές και 2 αργίες).
Απαραίτητα προσόντα: πτυχίο ιατρικής σχολής, καλή γνώση αγγλικής γλώσσας, ομαδικό
πνεύμα, άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες, δίπλωμα οδήγησης, γνώση χειρισμού Η/Υ.
Επιθυμητές δεξιότητες: γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών, προϋπηρεσία σε θέση ανάλογων
καθηκόντων στην ΠΦΥ.

Ελκυστικό πακέτο αποδοχών (σταθερή αμοιβή και έξτρα), πλήρης ασφαλιστική κάλυψη,
άριστο εργασιακό περιβάλλον (group practice).

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: [email protected] 

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. : 6932566606  

Υπεύθυνος: Βιττωράκης Χαράλαμπος, Γενικός/Οικογενειακός Ιατρός