Ζητείται Γενικός Ιατρός/Ιατρός Παθολόγος – Ιδιωτικό Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, Κύπρος

Το Ιδιωτικό Νοσοκομείο Ευαγγελισμός αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και άρτια εξοπλισμένα Ιδιωτικά Νοσηλευτήρια στη Κύπρο. Βρίσκεται στο κέντρο της επαρχίας Πάφου και παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας. Στα πλαίσια επέκτασης και ανάπτυξης, δέχεται αιτήσεις για την θέση Γενικού Ιατρού/Ιατρού Παθολόγου.

Απαιτούμενα Προσόντα:
– Ειδικότητα στην Γενική Ιατρική/Παθολογία
– Εγγραφή στο Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου
– Ετήσια άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος από τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο
– Εμπειρία σε παρόμοια θέση τουλάχιστον 2 χρόνια
– Λευκό Ποινικό Μητρώο
– Καλή γνώση/χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών
– Γνώση Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο Email: [email protected]
Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε στο 26 848 013