Ζητείται Γενικός Ιατρός ή Παθολόγος στην Πάτρα

Η Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Αφροδίτη όπου εδρεύει Αγ. Στεφάνου 5 και
Αρμονίας στην Πάτρα αναζήτα Γενικό Ιατρό ή Παθολόγο με σκοπό τη σύμβαση
παροχής υπηρεσιών για μόνιμη εργασία (μερικής ή πλήρης απασχόλησης).

Περιισσότερες Πληροφορίες

Μαρκέτος Θεόδωρος

Τηλ. Επικοινωνίας: 6944530587