Εύρεση Εργασίας – Ιδιωτικό Διαγνωστικό Κέντρο, Πάρος
44950938 - professional doctors handshaking at hospital, hands close up, agreement and hiring concept

Ιδιωτικό Διαγνωστικό Κέντρο στην Παροικιά Πάρου αναζητά συνεργασία με Ιατρό Ακτινοδιαγνώστη, με εμπειρία στον υπέρηχο. Προσφέρονται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και διαμονή.

Αποστολή βιογραφικών: [email protected]
Τηλ. Επικοινωνίας: 6944520775